messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
ร้องเรียนทุจริต
share สำรวจความคิดเห็น
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
share สำรวจความคิดเห็น
คู่มือประชาชน
folder คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
volume_down ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2567

ด้วยสำนักพระราชวัง
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาคุณ กรมการปกครอง ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ อำเภอ จังหวัด ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2567 หรือเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th

ลงนามถวายพระพร


image กิจกรรมต่างๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2567 เพื่อเฝ้าระวังในช่วง 7 วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ได้ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ของตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำภายในบ้านนาหกสิบ หมู่ 16 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือน มกราคม และประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.16 จำนวน 3 จุด และ ม.11 จำนวน 4 จุด
ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 จำนวน 4 จุด หมู่ 13 จำนวน 1 จุด และหมู่ 1 จำนวน 4 จุด
ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือน ธันวาคม และประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.15 จำนวน 9 จุด /ม.3 จำนวน 4 จุด
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือน เมษายน และประชุมประจำเดือน[1 เมษายน 2567]
ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลประจำปี2567 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2567 โดย น.ส ณิชชา พันธุ์วรรณ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฯพร้อมคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการสถานศึกษา [29 มีนาคม 2567]
ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะขึ้น เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทางภายใต้หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซํ้า นำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้...[14 มีนาคม 2567]
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ได้มอบเงินช่วยเหลืออัคคีภัยผู้ประสบภัยคะ จำนวน 17,870 บาท[14 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
check_circle Facebook Fanpage อบต.สร้างนกทา
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

บุคลากรภายใน
check_circle ผู้บริหารองค์กร
(นายชลิต เฟื่องฟู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
โทร : 0622015089
(นายชลิต เฟื่องฟู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
โทร : 0622015089
(นายจันทร์ดี เอกศรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
โทร : 0801538477
(นายจันทร์ดี เอกศรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
โทร : 0801538477
(นายวิไลศักดิ์ สารคณา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
โทร : 0870141730
(นายวิไลศักดิ์ สารคณา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
โทร : 0870141730
(นายชัยศรี แพงโคตร)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0990733245
(นายชัยศรี แพงโคตร)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0990733245

สถิติ sitemap
วันนี้ 32
เดือนนี้3,952
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)52,064
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา