องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file 23 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file 22 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file 21 คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file 20 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file 19 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file 18 ใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file 17 ใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file 16 คำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file 15 แบบแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file 14 คำร้องทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file 13 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file 12 คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำนา/ใบแทนทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file 11 หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file 10 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file 9 แบบคำขอรับใบอนุญาตสะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file 8 หนังสือแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file 7 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file 6 แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Mobile App poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file 5 เอกสารการแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file 4 หนังสือมอบอำนาจโอนเงินเข้าบัญชี กรณีโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นเดิม.....ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา