องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาได้ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ของตำบลสร้างนกทา (12 ภาพ) [11 มกราคม 2566]
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.16 จำนวน 3 จุด (4 ภาพ) [10 มกราคม 2566]
เข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือน มกราคม และประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน (12 ภาพ) [9 มกราคม 2566]
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาได้ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ (15 ภาพ) [13 ธันวาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทามีการจัด กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (15 ภาพ) [9 ธันวาคม 2565]
ดำเนินการ ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 ติดตั้ง จำนวน 1 จุด /ซ่อมแซมไฟฟ้าฯ ม.15 จำนวน 2 จุด (5 ภาพ) [8 ธันวาคม 2565]
ประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา (8 ภาพ) [6 ธันวาคม 2565]
รับการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายครองอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด (8 ภาพ) [6 ธันวาคม 2565]
ออกตรวจทานการทำถังขยะเปียกและการใช้งานของตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (9 ภาพ) [28 พฤศจิกายน 2565]
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 จำนวน 2 จุด / ม.5 จำนวน 2 จุด /ม.12 จำนวน 1 จุด ตำบลสร้างนกทา (8 ภาพ) [28 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 140 รายการ)