องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ของตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ [10 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566 [8 พฤศจิกายน 2566]
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.10 จำนวน 2 จุด /ม.15 จำนวน 1 จุด /ม.3 จำนวน 2 จุด [8 พฤศจิกายน 2566]
มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับ นายอุบล นามแสน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล [7 พฤศจิกายน 2566]
เข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือน พฤศจิกายน และประชุมประจำเดือน [6 พฤศจิกายน 2566]
จัดกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าและรอบๆสำนักงาน องค์การบริหารสว่นตำบลสร้างนกทา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง [13 ตุลาคม 2566]
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.7 จำนวน 4 จุด พร้อมติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 1 จุด /ม.12 จำนวน 1 จุด [10 ตุลาคม 2566]
ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ของตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ [10 ตุลาคม 2566]
นำรถน้ำอเนกประสงค์ ล้างพื้นคอนกรีตศาลาวัดหนองแฝก ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ [15 กันยายน 2566]
นำรถน้ำอเนกประสงค์ออกตัดกิ่งไม้ในบริเวณวัดหนองแฝก ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ [14 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 200 รายการ)