องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ม.1 ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร. 045-525841 โทรสาร 045-525841 เว็บไซต์ http://www.srangnoktha.go.th

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
share สำรวจความคิดเห็น
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2564
รายละเอียด : 29 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา โดยนายชลิต เฟื่องฟู นายกอบต.สร้างนกทา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2564 เพื่อเฝ้าระวังในช่วง 7 วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการข้อมูลเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อบต.สร้างนกทา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และตั้งจุดตรวจ ระหว่างวันที่ 29ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 เมา ง่วง โทร...ไม่ขับ ปฏิบัติตามกฎจราจร ไป-กลับปลอดภัยตลอดช่วงปีใหม่นี้
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.สร้างนกทา
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.สร้างนกทา
ร้องเรียนทุจริต
share สำรวจความคิดเห็น
ร้องเรียนเรื่องทั่วไป
แสดงความเห็น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 2,104