องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
รับมอบนำ้จดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
รายละเอียด : 13 เมษายน 2565 รับมอบ น้ำจาก นายประคอง ไช โยธา ตัวแทนคุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ คุณครู วาปี ปัสสา ครู โรงเรียนอำนาจเจริญ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ผู้โพส : admin