องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2565
รายละเอียด : 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา โดยนายชลิต เฟื่องฟู นายกอบต.สร้างนกทา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2565 เพื่อเฝ้าระวังในช่วง 7 วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการข้อมูลเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ และผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่ อบต.สร้างนกทา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และตั้งจุดตรวจ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 เมา ง่วง โทร...ไม่ขับ ปฏิบัติตามกฎจราจร ไป-กลับปลอดภัยตลอดช่วงปีใหม่นี้
ผู้โพส : admin