องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
มอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค Covid - 19
รายละเอียด : 22 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา นำโดย นายชลิต เฟื่องฟู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. สมาชิกสภา อบต. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สร้างนกทา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และให้กักเพื่อเฝ้าดูและสังเกตเกตอาการ เนื่องจากไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด/ครอบครัว) ภายในพื้นที่ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้โพส : admin