องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
image กิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดง เจตจำนงค์ร่วมต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น รวมพลัง เพื่อจุดเปลี่ยน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา [9 มีนาคม 2565]
ประชุมพนักงานเพื่อรับมอบนโยบายจากคณะผู้บริหาร [7 มกราคม 2565]
ประชุมสภาครั้งแรก [29 ธันวาคม 2564]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 [29 ธันวาคม 2564]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการกำจัดขยะติดเชื้อด้วยเตาเผาชีวภาพ [20 ตุลาคม 2564]
กิจกรรมหน้าเสาธง 29 ก.ย.64 [29 กันยายน 2564]
ระชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [29 กันยายน 2564]
ปลูกต้นไม้ตามโครงการจิตอาสา (เราทำความดีด้วยหัวใจ) ณ บริเวณรอบ ๆ หนองขอนแป้น บ้านคำพะโอ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ [25 สิงหาคม 2564]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564(ใส่ปุ๋ยหนองกุง) [18 สิงหาคม 2564]
ร่วมโครงการปลุกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ หมู่ 16 บ้านนาหกสิบ [25 พฤษภาคม 2564]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 35 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา