องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
image กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทอผ้าหมู่ 5 (6 ภาพ)
กลุ่มทอผ้าหมู่ 3 (6 ภาพ)
กลุ่มสตรีออมทรัพย์บ้านสร้างนกทา หมู่ 1 (4 ภาพ)
1 1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ)