ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง