ชื่อเรื่อง : จ้างค่าประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำมะโค้ง ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 18 คน คนละ 21 บาท/วัน/คน จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง