ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการพนักงานฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างนกทา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 1,200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง