ชื่อเรื่อง : ซื้อพร้อมเติมผงเคมีดับเพลิง จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง