ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามโครงการวัน อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง