องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบติการโครงการ "บอกดิน 3" (ระยะที่ 3)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ เรื่องให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยฯลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 5205 อำนาจเจริญ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม