องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
photo แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม