องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนตำบลส่วนท้องถิ่นประเภทอืื่น
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
photo ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file การถอดรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ขอส่งประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ไตรมาสที่ 4) grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างนกทา-บ้านโคกยาว grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาหกสิบเชื่อมถึงถนนลาดยางสายวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านนาหกสิบเชื่อมถึงถนนลาดยางสายวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านสร้างนกทา-บ้านโคกยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม