องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนมิถุนายนขององค์การบริหารส่วนตำลบสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยคนพิการ เดือนมิถุนายนขององค์การบริหารส่วนตำลบสร้างนกทา ประะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รับทะเบียนเดือนมิถุนนายน 2566)
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศบัญชีรายชื่อมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อมีสิทธิรับเบี้ยความพิการของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รับลงทะเบียนเดือนเมษายน ๒๕๖๕)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ภาพกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อมีสิทธิรับเบี้ยความพิการของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รับลงทะเบียนเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 192 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10