องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
photo แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
photo แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
photo ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
photo การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รับลงทะเบียนเดือน มิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
photo ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รับลงทะเบียนเดือนพฤษภาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รับลงทะเบียนเดือนพฤษภาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file คู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รับลงทะเบียนเดือนเมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รับลงทะเบียนเดือนเมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบติการโครงการ "บอกดิน 3" (ระยะที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 (รับลงทะเบียนเดือนมีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.สร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รับลงทะเบียนเดือนมีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
1 - 20 (ทั้งหมด 149 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8