องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ม.1 ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร. 045-525841 โทรสาร 045-525841 เว็บไซต์ http://www.srangnoktha.go.th

แสดงความเห็น
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบต.และนายก อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดิน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการยื่นขอรับการช่วยเหลือกรณีสัตว์เสียชีวิตจากโรคลัมปีสกิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
photo การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีโค-กระบือ เกิดโรคโคลัมปีสกิน (LSD) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo ประกาศช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นรุกล้ำที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในชุมชนและสถานที่ราชการในตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file รายงานประเมินผล ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ขอให้เฝ้าระวังการตำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
1 - 20 (ทั้งหมด 112 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.สร้างนกทา
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.สร้างนกทา
ร้องเรียนทุจริต
share สำรวจความคิดเห็น
ร้องเรียนเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
share สำรวจความคิดเห็น

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,823