องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบติการโครงการ "บอกดิน 3" (ระยะที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ เรื่องให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยฯลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
photo การจัดทำนามสงเคราะห์ (ไทย - อังกฤษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file แนวปฏิบัติกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบการอนุญาตให้นำรถยนต์ใช้แล้วและรถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.สร้างนกทา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
1 - 20 (ทั้งหมด 124 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7