องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศอบต.สร้างนกทา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file แบบ ผ0.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file แบบ ผ.03 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file แบบ ผ.01 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1