องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศอบต.สร้างนกทา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file แบบ ผ0.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file แบบ ผ.03 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file แบบ ผ.01 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1