องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศ อบต.สร้างนกทา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1