องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

สอบถามครับ ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต้องมีเอกสารอะไรบ้างครับ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 2.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 4.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 5.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก(เฉพาะหน้าที่ปรากฎชื่อหญิงตั้งครรภ์) 6.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรุงไทย ออมสิน ธกส.) 7.หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน(ของทุกคนที่มีรายได้ประจำเป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นจนท.ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท) 8.สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ บัตรแสดงฐานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใด ของผู้รับรองคนที่ 1 และ2

(โดย:นายอำนาจ ท้าวอนนท์ เขียนเมื่อ:29 เมษายน 2565)

ขอสอบถาม กรณี พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิค ในหมู่บ้านสามารถประสานขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากหน่วยงานใดได้บ้าง

ติดต่อได้ที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาได้เลยคะ

(โดย:ผู้นำชุมชน เขียนเมื่อ:27 เมษายน 2565)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา